Leena Sainio

Kirjosiipi
puhe(e)tta puheesta
105 sivua
Enostone 2023
ISBN 9789523990548
Olen runoudentutkimukseen ja ekokritiikkiin erikoistunut kotimaisen kirjallisuuden tohtorikoulutettava Helsingin yliopistosta. Olen aiemmin kirjoittanut runouskritiikkejä Nuoreen Voimaan ja tietokirjakritiikkejä Bibliophilokseen ja Joutseneen. Kriitikkona olen kiinnostunut erityisesti ihmisen luontosuhdetta, ympäristö- ja eläinaiheita käsittelevästä runoudesta sekä yhteiskunnallisiin teemoihin nivoutuvasta lyriikasta. Suhtaudun kuitenkin innolla runouden lajiin ylipäätään ja syvennyn uteliaisuudella kaikenlaisiin runoteoksiin.

Leena Sainion kolmas runoteos Kirjosiipi – puhe(e)tta puheesta pohtii puheen ja kommunikaation painoarvoa heleällä ja elinvoimaisella runokielellä. Arjen viitekehyksistä kekseliäästi ammentavat runot käsittelevät puheen merkitystä yhteiskunnallisesti latautuneena yhteydenrakentajana, jonka ylivallalla on myös haitallisia seurauksia. Välillä näkökulma on planetaarinen, sillä kommunikaatiota tuottaa moni muukin elollinen kuin ihminen: ”keskustelisimme asiat selviksi, kukin kykynsä mukaan: // jäinen yhteys mutisevasta mullasta / kaikilla kielillä visertävään liitäjään”. Runoissa syvin yhteys löytyy lopulta sanojen takaa kehon kielestä ja tuntemuksista, joihin kaikilla aistivilla olennoilla on pääsy.

Erityisen puhuttelevaksi teos yltää runoissa, jotka käsittelevät vanhemman näkökulmasta lapsen kielenkehityksen haasteita ja asenteita, joita puheen tuottamisen odotuksenmukaisesta aikataulusta poikkeavaan lapseen liitetään. Terveydenhuollon ammattilaisille puheenkehityksen normeihin mahtumaton lapsi typistyy tympeään diagnoosilitaniaan, mutta vanhemmalleen hän on kirjosiipi, ihmeellinen ja varauksetta rakastettu olento, joka vuorovaikuttaa maailmassa lukuisin tavoin: ”istun kanssasi kalliolla, kirjosiipi / työnnät mansikan suuhuni / ja hymyilet lempeästi”. Runot kuvaavat koskettavasti vanhemman pohdintoja ja kurottelua kohti tarkoitusta, josta löytyy voimaa haastavaksi raamitetun tilanteen kohtaamiseen. Vanhempi on sanojen ammattilainen, jolla on taitoa ja sydäntä kannatella rakkaudella pientä puhumatonta: ”olin tarkkaan valittu, kuin / haikarat olisivat tienneet, että / tänne, tänne tiputtakaa se nyytti / minä olen se puhujanainen kielen puolesta taistelija, / linnut kuuletteko, minä jaksan!” Rakastamiseen ei puhetta tarvita, vaan vanhemmalleen sanaton pikkuinen on sellaisenaan täydellinen, ”sanomattoman ihana”.

Sainion taitavasti soljuvat mutta vaivatta avautuvat runot johdattelevat pohtimaan, kuinka vahvasti kielellisyys − tai sen puute − määrittää yksilöä yhteiskunnan silmissä. Posthumanistisen tutkimuksen piirissä on mietitty paljon kielen ja toimijuuden välistä suhdetta sekä sitä, miten huomioida yhteiskunnassamme ne, joilla ei ole täysivaltaista pääsyä kieleen mutta jotka ovat tärkeitä siinä missä me kielellisetkin. Sainion teos ei ota suoraan kantaan tällaisiin kysymyksiin, mutta sanoja painavimpina teoksessa näyttäytyvät ”käsien kämmenien sormien / ketterät hienovaraiset vihjeet”, kehollinen viestintä, jota voi lopulta pitää kielenä siinä missä sanojakin. Vaikka yhteiskunnassamme on tapana arvottaa käsitteellinen kieli kommunikoinnin korkeimmaksi muodoksi, myös ei-verbaalinen viestintä on arvokasta ja syvää, mikä Sainion teoksessa hienosti tematisoituu. Runot rakentavat puhumisen ja kommunikaation problematiikasta vaikuttavan ja raikkaan, ilotteluunkin antautuvan kokonaisuuden, jonka äärellä sanojen kantokyvystä ei ole epäilystäkään.

Olen runoudentutkimukseen ja ekokritiikkiin erikoistunut kotimaisen kirjallisuuden tohtorikoulutettava Helsingin yliopistosta. Olen aiemmin kirjoittanut runouskritiikkejä Nuoreen Voimaan ja tietokirjakritiikkejä Bibliophilokseen ja Joutseneen. Kriitikkona olen kiinnostunut erityisesti ihmisen luontosuhdetta, ympäristö- ja eläinaiheita käsittelevästä runoudesta sekä yhteiskunnallisiin teemoihin nivoutuvasta lyriikasta. Suhtaudun kuitenkin innolla runouden lajiin ylipäätään ja syvennyn uteliaisuudella kaikenlaisiin runoteoksiin.

Kommentit kritiikkiin

Vastaa


helmiHelmeen taittavat teokset ovat tekstimassaltaan kevyitä, pelkistettyjä ja vähäeleisiä, minimalistisia.
runsaudensarviRunsaudensarvi-luokituksen puolelle menevät teokset ovat tekstimassaltaan runsaita, monisanaisia ja maksimalistisia.
monoliittiMonoliittiteos on muodossaan ja aiheissaan visusti pysyttelevä runoelma.
kaleidoskooppiKaleidoskooppi koostuu keskenään erilaisista runoista, joilla ei ole yhtä aihetta tai muotoa.
toimijaToimiva puhuja on maailmansa aktiivinen, henkilöhahmomainen osa, joka vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa.
kertojaKertova puhuja on kuvailemansa ulkopuolella – hän on pelkkä havainnoija, jonka läpi maailma virtaa.
ikimetsäIkimetsä-luokitellun teoksen kieltä, sen kielikuvia ja huomioita, hallitsee luonto; kallio, kidukset, valon välkehdintä lehvistön läpi kun tuulee.
kävelykatuKävelykatumainen teos pitää kielensä ja kuvastonsa kiinni urbaanissa - teollisuuden, lähiöiden ja asuntojen artefakteissa.
hah!HAH!-kategorisoiduissa teoksissa painottuu hah-kokemus. Ne kuplivat sitä.
hmm...HMM…-kategorisoiduissa teoksissa painottuu hmm-kokemus. Ne johdattelevat siihen.