Katja Seutu

Kesannoida, säkenöidä
runoja
61 sivua
WSOY 2022
ISBN 9789510480960
Olen vapaa kirjoittaja Helsingistä. Runous merkitsee minulle paitsi maailman toisinkokemista, myös syvintä ajattelua ja uusia kielisuhteita. Inspiroidun esimerkiksi aforistisista ja minimalistisista runoista sekä tyhjän tilan avaruudesta. Sydämeni sykkii etenkin marginaalissa elävien näkökulmia, mystiikkaa, toisenlajisia tai muita taiteenlajeja tuoreesti käsittelevälle poetiikalle.

Katja Seudun runoudessa kaikuu tietoisesti Mirkka Rekola (1931–2014). Rekola oli myös kirjallisuudentutkija Seudun ystävä, opettaja ja tutkimuskohde. Kummankin modernistisen vähäsanaisessa runotuotannossa etsitään minuudetonta kokemusta.

Rekolan runoudessa tuo kokemus välittyi ratkaisevalla leimulla, joka haki sytykkeensä esimerkiksi keskiajan naismystikoilta ja mandalakuvioista. Seudun runoilijanlaatu on seesteisempi. Hänen lähestyttävä runominänsä ei ole niinkään heittäytyjä kuin kiinalaisen ja japanilaisen runoperinteen sukuinen luonnon hiljainen ihmettelijä. Seutu ei myöskään nyrjäytä kieltä täysin uusiin asentoihin, vaikka ilmaisu virittyy tarkasti.

Tuoreimmassa kokoelmassa Kesannoida, säkenöidä Seudun säkeet ovat pidentyneet ja runokieli tihentynyt. Runot luotaavat suomalaisen lumisia ja kesäisiä havaintoja kesannoilla, louhoksilla ja joutomailla. Puhuja liikkuu paljon pienissä seurueissa ja puhuu monikon ensimmäisessä persoonassa. Yllättävän raikas ratkaisu korostaa välitöntä luontosuhdetta, jossa kaikkien lajien kokemus on yhteinen ja erityinen.

Säkeissä tarkkailee katse, joka kohdentaa triviaaliin ja syrjään. Kun pelto on kesannolla, siinä ei viljellä mitään. Kesannoiva maa on katsantokannasta riippuen hylätty tai lepotilassa. Seutu muistuttaa, että luonnon näkökulmasta hylättyjä maisemia ei ole. On katsottava toisin ja viipyillen. Silloin jopa ruosteen voi lopulta nähdä kuluvan.

Kesannoida, säkenöidä ei käsittele maisemaa intensiivisesti abstrahoiden, kuten monet nykyrunoilijat. Ote on ennemmin jutusteleva, puntaroiva ja mittaileva. Runot piirtävät ryteikköihin ja kivikkoihin uusia ympyröitä, joiden sisälle jää keskeneräinen, mielekäs. Kasvualustana on usein proosaruno.

Ilmastokatastrofin realiteetit välittyvät näköhavainnoin ja aavistuksin. Puhuja huomaa, kuinka rajaamme hallitsemattoman nurmikoin – ”kuinka vähissä ovatkaan keinomme.” Yritämme oikeudettomasti hallita puiden elämää ja eristää lämmön itsellemme. Ihminen on joutomaita kitukasvuisempi ja siksi Seutu peräänkuuluttaa ymmärryksen rajallisuutta. ”Kieli menee päin petoa tajuamatta, että se on peto.” Joka luokittelee ympäristönsä, peittää sen.

Jos ei tunnista / edes lepotilaa, kuinka voi nähdä / vallitsevan järjestyksen tai sen, / että järjestys on lakkautettu.”

Kokoelman luontorunous kunnioittaa luonnontilaa, mutta ei sorru pateettisiin ylistyslauluihin tai onttoon hartauteen. Välitilojen -ja kattojen mietelmärunous puhkoo kieleen ilmareikiä, joista vuotaa salaviisasta naivismia:

”Sanomme ’lämpö’ / ja ’pienhiukkanen’ niin mukavasti kuin osaamme ja monta kertaa ’jäte’. / Se, joka pystyy sanomaan niin, että muille tulee hyvä mieli, saa päättää, / mihin suuntaan tänään lähdemme.”

Levähdyspaikkojen mieleenjuolahdukset eivät tavoittele synteesiä, mikä (meta)kommentoi Seudun maailmankuvaa. Tuo kuva on virtaava ja valmiin kyseenalaistava. Kaikki ajansuunnat ovat läsnä samanaikaisesti ja syventävät paikallista kokemusta. Kuvasto ammentaa hengellisistä tunteista, mutta kiinnittää sen arkisiin totuuksiin. Esimerkiksi louhosmontulla voi yksinkertaisesti laskea termospullon kivelle ja aistia niin muinaiset ajat kuin vanhat työpäivät: ”ateriayhteyden”. Ja kun näkee halkaistun kiven sisään, se on ”suunnattoman vanha, ja nyt uusi.”

Kesannoida, säkenöidä osoittaa uusille, vapaammille poluille. Matkalla suhteet ristivalottuvat toistuvasti: ”pelto käy metsään kiinni”.  Tämä ja myös kokoelman nimi muistuttaa Rekolan aforismista: ”Nouse, ole kirkas. Et voi ellet nouse.” Säkenöivä valo on lainaa, pimeydestä versova ja meissä.

Runojen tienviittoina toimii vaikkapa kesämökeiltä tuttu esineistö, tajuamisen rinnastuminen esimerkiksi tuuran kaltaisten työkalujen konkreettiseen käsittämiseen. Ja kädet jatkuvat maailmaan kurottautumisessa ja irti päästämisessä, elämän liitoskohdissa, kuten puissa, kesannoissa ja tauoissa, joihin meidän on ripustettava toivomme. 

Olen vapaa kirjoittaja Helsingistä. Runous merkitsee minulle paitsi maailman toisinkokemista, myös syvintä ajattelua ja uusia kielisuhteita. Inspiroidun esimerkiksi aforistisista ja minimalistisista runoista sekä tyhjän tilan avaruudesta. Sydämeni sykkii etenkin marginaalissa elävien näkökulmia, mystiikkaa, toisenlajisia tai muita taiteenlajeja tuoreesti käsittelevälle poetiikalle.

Kommentit kritiikkiin

Yksi vastaus artikkeliin “Luonnon ilmeistä valoa”

 1. Ensikosketukseni Katja Seudun Kesannoida, säkenöidä -runoteokseen oli poikkeuksellisesti sen audioversio Elsa Saision lukemana. Saision luenta tavoittaa Seudun poetiikan välittömyyden ja lempeyden. Myös painettu teos, sen puheleva tyyli ja kiireetön tempo, sai minut lukijana heti otteeseensa.

  Runon puhuja kulkee läpi teoksen maaseutu- ja metsäympäristössä havainnoiden. Runokokoelman nimi Kesannoida, säkenöidä vie ajatukset luonnon jatkuvaan tapahtumisen tilassa olemiseen, vuodenkierrossa itsessään vallitsevaan tarinallisuuteen, jonka ihmeellisyyden runot poimivat aineksekseen. Lukiessani kiinnitin huomiota erityisesti Seudun tapaan käsitellä luonnon, ihmisten ja kielen välisiä suhteita. Kysymys ihmistoiminnan vaikutuksista ympäristöön on vahvasti läsnä jo Seudun edellisessä runokokoelmassa Jäätyväinen (2019).

  Toteat kritiikissäsi: ”Joka luokittelee ympäristönsä, peittää sen.” Luontokokemus tai sen kuvaus ei voikaan koskaan olla välitön, koska (runo)kieleen itseensä sisältyy vallankäyttöä, toisen määrittelyä ja haltuunottamista. Seudun ympäristötematiikkaa silmuavissa runoissa nousee esiin kysymys runon omasta ilmaisusta:

  Miten voi ilmaista samalla kielellä

  kärsimystä ja pahuutta

  ja suden ja hirven ja linnun

  ja valon, joka palaa, kun on kotona.

  Kieli menee päin petoa tajuamatta, että se on peto.

  Kysymys tiivistää oivaltavasti monitahoisen problematiikan, joka liittyy ihmisten ja luonnon välisten suhteiden uudelleenkuvitteluun. Kieli jäsentää ihmiset muusta luonnosta erilliseksi. Ihminen – eläin. Kulttuuri – luonto. Me – muut. Samoilla käsitteilläkö olisi purettava näitä dikotomioita ja näkökulmia?

  Toista kokoelman runoa voi lukea toiveena haastaa ihmiskeskeisen merkityksenannon ensisijaisuus ja löytää monipuolisempia näkökulmia:

  Tarvitaan rako. Sellainen, johon mahtuu, johon on mahdollista

  hakeutua ja joka on tyhjillään. Tarvitaan tauko, joka on tyhjä kohta

  menemisen ja tulemisen välissä. Tarvitaan verkkojen liitoskohtia,

  kuten typologioita. [–]

  Itserefleksiivisyys tai jopa metalyyrisyys on runon tehokas työkalu ihmiskeskeisen ajattelun tarkasteluun ja kyseenalaistamiseen. Samanlaista omaan kielellisyyteensä kiinnittyvää kriittistä ympäristönkuvausta on esimerkiksi Pauliina Haasjoen runoudessa.

  Hallitsevasta, erottelevasta katseesta pidättäytyminen ei kuitenkaan etäännytä lukijaa Seudun runoista. Sen sijaan näkökulma tuntuu lohdulliselta, rauhoittavalta.

Vastaa


helmiHelmeen taittavat teokset ovat tekstimassaltaan kevyitä, pelkistettyjä ja vähäeleisiä, minimalistisia.
runsaudensarviRunsaudensarvi-luokituksen puolelle menevät teokset ovat tekstimassaltaan runsaita, monisanaisia ja maksimalistisia.
monoliittiMonoliittiteos on muodossaan ja aiheissaan visusti pysyttelevä runoelma.
kaleidoskooppiKaleidoskooppi koostuu keskenään erilaisista runoista, joilla ei ole yhtä aihetta tai muotoa.
toimijaToimiva puhuja on maailmansa aktiivinen, henkilöhahmomainen osa, joka vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa.
kertojaKertova puhuja on kuvailemansa ulkopuolella – hän on pelkkä havainnoija, jonka läpi maailma virtaa.
ikimetsäIkimetsä-luokitellun teoksen kieltä, sen kielikuvia ja huomioita, hallitsee luonto; kallio, kidukset, valon välkehdintä lehvistön läpi kun tuulee.
kävelykatuKävelykatumainen teos pitää kielensä ja kuvastonsa kiinni urbaanissa - teollisuuden, lähiöiden ja asuntojen artefakteissa.
hah!HAH!-kategorisoiduissa teoksissa painottuu hah-kokemus. Ne kuplivat sitä.
hmm...HMM…-kategorisoiduissa teoksissa painottuu hmm-kokemus. Ne johdattelevat siihen.