Kustantajille

Runografi tekee yhteistyötä kaikkien kustantamoiden kanssa, jotka täyttävät seuraavat määreet:

  1. Kustantamo on julkaissut teoksia useampana kalenterivuonna.

  2. Kustantamo julkaisee tai on julkaissut useamman kuin yhden kirjailijan teoksia kuluneena kalenterivuonna.

  3. Kustantamolla on nimi, joka löytyy sen julkaisemista nimikkeistä.                                                                                                                                                                       
                                                       
  4. Kustantamolla on esteettinen tai muunlainen linjaus, jonka mukaan se hyväksyy tai hylkää käsikirjoituksia.

Jos täytät nämä kriteerit, ota yhteyttä, niin saat tarkemmat ohjeet, kuinka lähettää teokset Runografille.

OMAKUSTANNE?

Lähtökohtaisesti Runografi ei hyväksy runoteoksia, joilla ei ole kustantajaa. Teemme kuitenkin poikkeuksia. Voit lähettää vapaamuotoisen selostuksen kirjastasi, jossa perustelet, miksi se kuuluisi Runografin katalogiin. Positiiviset lehtiarvostelut ja muu mediahuomio, palkintoehdokkuudet sekä aktiivisuus runouden kentällä katsotaan vaikuttaviksi tekijöiksi. Hakemus käydään läpi ja päätös tehdään tapauskohtaisesti.


helmi?Helmeen taittavat teokset ovat tekstimassaltaan kevyitä, pelkistettyjä ja vähäeleisiä, minimalistisia.
runsaudensarvi?Runsaudensarvi-luokituksen puolelle menevät teokset ovat tekstimassaltaan runsaita, monisanaisia ja maksimalistisia.
monoliitti?Monoliittiteos on muodossaan ja aiheissaan visusti pysyttelevä runoelma.
kaleidoskooppi?Kaleidoskooppi koostuu keskenään erilaisista runoista, joilla ei ole yhtä aihetta tai muotoa.
toimija?Toimiva puhuja on maailmansa aktiivinen, henkilöhahmomainen osa, joka vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa.
kertoja?Kertova puhuja on kuvailemansa ulkopuolella – hän pelkkä havainnoija, jonka läpi maailma virtaa.
ikimetsä?Ikimetsä-luokitellun teoksen kieltä, sen kielikuvia ja huomioita, hallitsee luonto; kallio, kidukset, valon välkehdintä lehvistön läpi kun tuulee.
kävelykatu?Kävelykatumainen teos pitää kielensä ja kuvastonsa kiinni urbaanissa - teollisuuden, lähiöiden ja asuntojen artefakteissa.
hah!?HAH!-kategorisoiduissa teoksissa painottuu hah-kokemus. Ne kuplivat sitä.
hmm...?HMM…-kategorisoiduissa teoksissa painottuu hmm-kokemus. Ne johdattelevat siihen.